Понеделник 27, Май 2024г.

   Заповед № 195 от 15.05.2024г за разрешаване изработването на  ПУП /Подробен устройствен план/   -  изменение   ПУР /План  за улична регулация/ на улица с  о.т. 412 и  о.т. 416, по плана на гр.Симеоновград, обл.Хасково и изменение         ПР /лан за регулация/ на УПИ  I – за озеленяване в кв. 180 по плана на града

Публикувана на: 15.05.2024г.

   Заповед № 195 от 15.05.2024г за разрешаване изработването на  ПУП /Подробен устройствен план/   -  изменение   ПУР /План  за улична регулация/ на улица с  о.т. 412 и  о.т. 416, по плана на гр.Симеоновград, обл.Хасково и изменение         ПР /лан за регулация/ на УПИ  I – за озеленяване в кв. 180 по плана на града може да видите Тук

Сподели: