Четвъртък 22, Февруари 2024г.

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ

в партньорство с

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

Във връзка с проект „Заедно за по-добро здраве” по Европейската програма за партньорство в общността на Глаксо Смит Клайн – „Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа”

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

- Автобиография

- Мотивационно писмо

- Копие от диплома за завършено средно образование

- Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Симеоновград или може да изтеглите от обявлението.

Изисквания към кандидатите:

- Завършено средно образование

- Принадлежност към местна уязвима етническа общност

- Познаване на здравните и социални проблеми на общността

- Владеене на езика на общността

- Организационни и комуникативни умения

Провеждане на конкурса на два етапа (в един ден):

I етап: провеждане на конкурс по документи;

II етап: провеждане на интервю с кандидатите, одобрени на I етап;

Дата на провеждане на конкурса: 8 февруари 2013 г. (петък) от 14.00 ч. в сградата на Общината.

Краен срок за подаване на документи: 07.02.2013 г.

Документите се подават в деловодството на партера в сградата на Община Симеоновград.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни заведения;

- Посредничество между уязвими групи със здравни и социални служби;

- Подпомагане при попълване на различни документи

- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия за повишаване на здравната култура;

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

 Заявлението по образец може да изтеглите от ТУК

Сподели: