Вторник 31, Януари 2023г.

Конкурс за възлагане управлението на социална услуга "Обществена трапезария", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 "Осигуряване на топъл обяд"

Публикувана на: 01.08.2017г. (обновена на: 23.10.2017 13:42:00)