Четвъртък 23, Септември 2021г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ГЛАСУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ

НА 27 ЯНУАРИ 2013 Г. ПО ВЪПРОСА: „ДА СЕ РАЗВИВА ЛИ ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА ЯДРЕНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА?"

ГЛАСУВАНЕТО ЗАПОЧВА В 6,00 ч. И ЗАВЪРШВА В 19,00 ч.

КАК СЕ ГЛАСУВА В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ?

Гласуването се извършва с бяла бюлетина, която съдържа:

„Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?" и

възможните отговори - „да" и „не".

Гласоподавателят получава от СИК по една бюлетина и по един плик.

В кабината за гласуване гласоподавателят гласува, като:

 • изписва само и единствено знака „Х" с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с избрания отговор;
 • поставя бюлетината в плика;
 • затваря го добре, излиза от кабината и пуска плика в урната;
 • подписва се срещу името си в избирателния списък, след което получава обратно документа си за самоличност и напуска изборното помещение.

Невалидни са бюлетини, при които:

 • знакът „Х" не е изписан с химикал, пишещ със син цвят;
 • бюлетината е зачертана изцяло или не е зачертан отговор (празна бюлетина) или са зачертани и двата отговора.
 • в плика има поставени други предмети освен бюлетината;
 • върху бюлетината има отбелязани други знаци или символи;
 • бюлетината е намерена в урната без плик.

ПРАВИЛА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ВОТА

Гласоподавателят трябва да изрази избора си само и единствено чрез знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят като:

 • поставя само един знак „Х" в само едно квадратче, в което е изписан отговорът на въпроса;
 • не вписва в бюлетината никакви други специални символи - букви, цифри или други знаци, думи и рисунки;
 • не поставя в плика с бюлетината каквито и да било други предмети.

ПРАВА НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ В ДЕНЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ

 • да иска дописване в избирателния списък, ако има право да гласува и не е включен в избирателния списък, предоставен на СИК;
 • да обжалва пред районната избирателна комисия (РИК) решението на СИК за недопускане до гласуване. Районната избирателна комисия следва да се произнесе незабавно, като решението й не подлежи на обжалване;
 • да иска точното вписване на данните от документа му за самоличност в избирателните списъци от член на СИК;
 • да получи само един плик и само една бюлетина;
 • да върне сгъната сгрешената при поставянето на знака, изразяващ неговия вот, бюлетина и да получи от член на СИК нова бюлетина за гласуване. Това право се предоставя на гласоподавателя само веднъж;
 • да обжалва пред РИК други незаконосъобразни решения и действия на СИК, накърняващи правото му да гласува. РИК се произнася по тях незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на деня за гласуване; решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване;
 • гласоподавател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

В ДЕНЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ Е ЗАБРАНЕНО:

 • изнасянето на бюлетини извън изборното помещение;
 • гласуването извън изборното помещение освен в случаите на гласуване с подвижна избирателна урна;
 • показването на бюлетината с начина на гласуване;
 • заснемане на начина на гласуване, като се използват мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника;
 • да се гласува в кабината за гласуване в присъствието на други лица, освен в случаите на разрешено гласуване с придружител на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;
 • да се влиза в помещението с оръжие и/или предмети, опасни за живота и здравето на гражданите;
 • да се извършват действия пред и в изборното помещение, които накърняват добрите нрави и обществения ред.

Нарушителите се наказват с глоба до 2000 лева.

Престъпление е:

 • да се гласува при липса на право;
 • да се гласува повече от един път;
 • да се купува или продава глас.

Формуляри, образци и подробна информация може да намерите в интернет страницата на ЦИК www.cik.bg.

Сподели: