Вторник 18, Юни 2024г.

Общинска администрация Симеоновград

Адрес: Област Хасково, Община Симеоновград

град Симеоновград, площад "Шейновски" №3

телефон:03781/23-41; факс: 03781/20-06

e-mail: obshtina@simeonovgrad.bg

интернет страница: www.simeonovgrad.bg

БУЛСТАТ 000903729 

Механизъм за подаване на жалби, сигнали, оплаквания, предложения и похвали

Териториално структури:

1.Кметство с. Свирково

Адрес: с. Свирково, община Симеоновград , тел.03783 22 20

2.Кметство с. Константиново

Адрес: с. Константиново, община Симеоновград , тел.03784 22 20

3.Кметство с. Калугерово

Адрес: с. Калугерово, община Симеоновград , тел.03782 22 20 

4.Кметство с. Навъсен

Адрес: с. Навъсен, община Симеоновград , тел.03786 22 20

5.Кметство с. Тянево

Адрес: с. Тянево, община Симеоновград , тел.03787 22 20 

6.Кметство с. Троян

Адрес: с. Троян, община Симеоновград , тел.03782 24 20

7.Кметство с. Дряново

Адрес: с. Дряново, община Симеоновград , тел.03785 24 20

8.Кметство с. Пясъчево

Адрес: с. Пясъчево, община Симеоновград , тел.03782 22 35 

Сподели: