Сряда 24, Април 2024г.

Решение №94 ПВР/НР Хасково, 28.10.2016г. относно определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването

Публикувана на: 01.11.2016г.

Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 94 ПВР/НР
Хасково, 28.10.2016

ОТНОСНО: Утвърждаване на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването .

На основание чл. 72, ал. 1, т. 14, чл. 10, ал. 1, чл. 234 във връз. с чл. 235 от ИК, Районна избирателна комисия,

Р Е Ш И:

  1. Определя секции за гласуване по общини на територията на област Хасково на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж или секции на горния етаж в  изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на дата 06.11.2016 година, съгласно приложение №1-неразделна част от настоящото Решение.
  2. В изборният ден, 06 ноември 2016 г. /както и за втори тур/, за транспорт на хора с увреждания на опорно - двигателния апарат или на зрението, заявили желание да гласуват, ще бъдат използвани с автомобилите на съответните общини на територията на област Хасково. Заявки за осигуряване на транспорт на хора с увреждания в изборния ден ще се приемат на телефони изброени в Приложението към настоящото Решение.
  3. Настоящото решение да се оповести на сайта и на информационното табло на РИК 29-Хасково.

Председател: Георги Владимиров Димитров

Секретар: Хамдие Тасим Сабри

Сподели: