Неделя 26, Септември 2021г.

№ по ред

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Декларация по чл.35, т.1 ЗПКОНПИ

подадена на

Декларация по чл.35, т.2 ЗПКОНПИ подадена на

Забележка

Част 1

Част 2

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ -   ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО СТОПАНСКА   ДЕЙНОСТ"

1

Гл.сч.директор "ФСД"

Антоанета Димитрова Трифонова

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2665/08.06.2018г.

контролно число 3590EABC

 

Вх.№ С-2666/08.06.2018г.

 

2

Мл.екс.бюджет МДТ

Боряна Кирилова Митева

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2570/05.06.2018г.

контролно число 46B9BE83

Вх.№ С-2571/05.06.2018г.

 

3

Гл.спец.ДДС,счет.

Диана Желева Дикова

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2562/05.06.2018г.

контролно число 394EB907

Вх.№ С-2563/05.06.2018г.

 

4

Старши счетов.

Недялка Желязкова Тилева

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2621/07.06.2018г.

контролно число 22537329

Вх.№С-3118/03.07.2018г.-за промяна

контролно число 7DDCCF34

Вх.№ С-2622/07.06.2018г.

 

5

Спец.счет.касиер

Ваня Станкова Казълова

13.11.2015г.

Вх.№ С-2644/07.06.2018г.

контролно число 4723CA16

Вх.№ С-2645/07.06.2018г.

 

6

Ст.екс.соц.подп.

Снежина Златкова Атанасова

14.01.2016г.

Вх.№ С-2650/07.06.2018г.

контролно число A9EDCC09

Вх.№ С-2651/07.06.2018г.

 

7

Ст.екс.прав.об МКБППМН.

Гергана Иванова Димова

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2566/05.06.2018г.

контролно число 387B3E05

Вх.№ С-2567/05.06.2018г.

 

8

Гл.спец.чов.рес.

Васка Димова Кирева

08.12.2015г.

Вх.№ С-2627/07.06.2018г.

контролно число FB0A516E

Вх.№ С-2628/07.06.2018г.

 

9

Гл.експ."ОМП и УК"

Кольо Гочев Караиванов

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2674/08.06.2018г.

контролно число 534DA6F5

Вх.№ С-2675/07.06.2018г.

 

10

Спец. секретар

Светла Господинова Митева

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2421/30.05.2018г.

контролно число 44BF0263

Вх.№ С-2422/30.05.2018г.

 

11

Спец.трансп.

Стефан Младенов Дикмов

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2648/07.06.2018г.

контролно число F8373836

Вх.№ С-2649/07.06.2018г.

 

12

 

Изп.домакин

Жулиета Александ.Гецова

подадена декларация по ЗПУКИ

вх.№ С-5705/21.11.2018г.

контролно число 36Е47ВВ0

Вх.№С-5708/21.11.2018г.

 

 

  13

Старши счетоводител

Деница Стефанова Дикмова

С-3348/16.07.2018г.

С-3349/16.07.2018г.

контролно число327236D4

 

С-3350/16.07.2018г.

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ -     ДИРЕКЦИЯ     "ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ,     АРХИТЕКТУРА,

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И     АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

1

Директор ЕАОСАО

Живка Делева Пенева

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2681/08.06.2018г.

контролно число 8AF93321

Вх.№ С-2682/08.06.2018г.

 

2

Гл.ек.Образ.култ,веро

Мариела Драгомирова Момчилова

Вх.№С-7001/15.12.2017г.

Вх.№ С-2686/08.06.2018г.

контролно число 4C22F9B2

Вх.№ С-2687/08.06.2018г.

 

3

Спец."Деловодител"

Радосвета Стойчева Колева

Вх.№С-5159/26.10.2018г.

Вх.№ С-5555/13.11.2018г.

контролно число 4СЕ1В442

Вх.№ С-5556/13.11.2018г.

 

4

Гл.екс.Евроинтеграция

Марина Николаевна Кавалерова

15.01.2016г.

Вх.№ С-2656/07.06.2018г.

контролно число 4DF0C89A

Вх.№ С-2657/07.06.2018г.

 

5

Гл.спец.Биз.център

Ива Росенова Бонева

05.01.2016г.

Вх.№ С-2631/07.06.2018г.

контролно число 41E3E7C8

Вх.№ С-2632/07.06.2018г.

 

6

Ст.спец.Биз.център

Мария Миткова Асенова

05.01.2016г.

Вх.№ С-2419/30.05.2018г.

контролно число 3F4BC86B

Вх.№ С-2420/30.05.2018г.

 

7

Гл.сп."ТСУ"

Мария Драгиева Арабаджиева

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2577/05.06.2018г.

контролно число 95FFD93A

Вх.№ С-2578/05.06.2018г.

 

8

Гл.сп."ТСУ"

Динка Гичева Маркова

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2639/07.06.2018г.

контролно число 8AF04E8D

Вх.№ С-2640/07.06.2018г.

 

9

Ст.спец."ТСУ"

Мая Валериева Христова

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2623/07.06.2018г.

контролно число 0E4617D2

Вх.№ С-2624/07.06.2018г.

 

10

Гл.сп.търг.надзор ижилищно настаняване

Мими Цонева Дачева

11.01.2017г.

Вх.№ С-2582/06.06.2018г.

контролно число 4F24AE47

Вх.№ С-2583/06.06.2018г.

 

11

Гл.спец.ГРАО и обр

Диана Делчева Митева

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2662/08.06.2018г.

контролно число C2E5BAB2

Вх.№ С-2583/06.06.2018г.

 

12

Спец."ГРАО"

Валерия Митева Матишева

25.11.2015г.

Вх.№ С-2654/07.06.2018г.

контролно число A7A3BF9E

Вх.№ С-2655/07.06.2018г.

 

13

Спец.интеграция

Жулиета Иванова Марашлиева

08.01.2016г.

Вх.№ С-2580/06.06.2018г.

контролно число 1D3658C5

Вх.№ С-2580/06.06.2018г.

 

14

Спец.интеграция

Илия Митков Пашов

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2683/08.06.2018г.

контролно число 16EDF8D2

Вх.№ С-2684/08.06.2018г.

 

15

Специалист"Призовки"

Николина Борисова Йорданова

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2448/31.05.2018г.

контролно число 93A4F63

Вх.№ С-2449/31.05.2018г.

 

16

Ст.инспектор МДТ

Николина Славеева Каналиева

Вх.№С-5491/05.10.2017г.

Вх.№ С-2678/08.06.2018г.

контролно число 1B501FD8

Вх.№ С-2679/08.06.2018г.

 

17

Ст.инспектор МДТ

Евгени Димитров Гичев

подадена декларация по ЗПУКИ

 

Вх.№ С-2693/08.06.2018г.

контролно число 12AB0606

Вх.№ С-2694/08.06.2018г.

 

18

Гл.екс."Прих.фин.контрол"

Живко Христов Панушев

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2450/31.05.2018г.

контролно число A801A8E0

Вх.№ С-2451/31.05.2018г.

 

ДРУГИ

1

Секретар на Община

Павлина Пенева Илчева

04.01.2016г.

Вх.№ С-2564/05.06.2018г.

контролно число 64485A1C

Вх.№ С-2565/05.06.2018г.

 

2

Директор ДГ „Зорница”

Евдокия Александрова Иванова

23.11.2015г.

Вх.№ С-2658/07.06.2018г.

контролно число СА65DE6

Вх.№ С-2659/07.06.2018г.

 

3

Директор ДГ „Детство”

Надя Викторова Мирчева

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2594/06.06.2018г.

контролно число B896C848

Вх.№ С-2595/06.06.2018г.

 

4

Директор ДЯ”Пролет”

Калиопа Василева Трендафилова

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2658/05.06.2018г.

контролно число 4C43DA3E

Вх.№ С-2659/05.06.2018г.

 

5

Старши счетоводител

Валентина Тянкова Христова

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2616/06.06.2018г.

контролно число 5389085F

Вх.№ С-2617/06.06.2018г.

 

6

Специалист Земеделие

Цветко Желязков Пенев

04.01.2016г.

Вх.№ С-2652/07.06.2018г.

контролно число 088E7883

Вх.№ С-2653/07.06.2018г.

 

7

Ръководител на ЦСРИ

 

подадена декларация по ЗПУКИ

 

   

 

8

Директор ЦОП Симеоновград

Мария Атанасова Хаджиколева

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2688/08.06.2018г.

контролно число 6289B8CE

Вх.№ С-2689/08.06.2018г.

 

                 

 

 

 

Сподели: