Неделя 26, Септември 2021г.

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35, ал.1 ЗПКОНПИ, подавани от служителите в Общинска администрация Симеоновград

мандат 2019-2023

 

№ по ред

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Декларация по чл.35, т.1 ЗПКОНПИ

подадена на

Декларация по чл.35, т.2 ЗПКОНПИ подадена на

Забележка

Подадена ежегодна декларация за 2019г.

Част 1

Част 2

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ -   ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО СТОПАНСКА   ДЕЙНОСТ"

1.

Гл.счетоводител -директор "ФСД"

Антоанета Димитрова Трифонова

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2665/08.06.2018г.

Вх.№ С-2666/08.06.2018г.

Вх.№С-998/21.02.2020г.

2.

Мл.експерт бюджет МДТ

Боряна Кирилова Митева

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2570/05.06.2018г.

Вх.№ С-2571/05.06.2018г.

Вх.№С-2040/16.04.2020г.

3.

Гл.спец.ДДС и счетоводство

Диана Желева Дикова

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2562/05.06.2018г.

Вх.№ С-2563/05.06.2018г.

Вх.№С1133/27.02.2020г.

4.

Старши счетоводител

Недялка Желязкова Тилева

 

 

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2621/07.06.2018г.

Вх.№С-3118/03.07.2018г.-за промяна

 

Вх.№ С-2622/07.06.2018г.

Вх.№С1499/17.03.2020г.

5.

Старши счетоводител

Валентина Тянкова Тодорова

 

Вх.№ С-1102/31.01.2020г.

Вх.№ С-2616/06.06.2018г.

 

Вх.№ С-1102/31.01.2020г.

           Вх.№ С-2617/06.06.2018г.

Вх.№ С-1102/31.01.2020г.

-

6.

Специалист „Счетоводство и касиер”

Ваня Станкова Казълова

13.11.2015г.

Вх.№ С-2644/07.06.2018г.

Вх.№ С-2645/07.06.2018г.

Вх.№С-2549/15.05.2020г.

7.

Младши експерт „ Секретар на МКБППМН и ОбСъвет.

Деница Стефанова Дикмова

С-3348/16.07.2018г.

С-3349/16.07.2018г.

С-3350/16.07.2018г.

Вх.№С-2482/13.05.2020г.

8.

Гл.специалист „Човешки ресурси“

Снежина Златкова Атанасова

14.01.2016г.

Вх.№ С-2650/07.06.2018г.

Вх.№ С-2651/07.06.2018г.

   Вх.№С-2544/15.05.2020г.

9.

Гл.експ."ОМП и УК"

Кольо Гочев Караиванов

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2674/08.06.2018г.

Вх.№ С-2675/07.06.2018г.

Вх.№С-3339/12.06.2020г.

10.

Специалист секретар

Светла Господинова Митева

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2421/30.05.2018г.

Вх.№ С-2422/30.05.2018г.

Вх.№С-2173/28.04.2020г.

11.

 

Специалист транспортно обслужване

Стефан Младенов Дикмов

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2648/07.06.2018г.

Вх.№ С-2649/07.06.2018г.

Вх.№ С-2407/08.05.2020г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ -     ДИРЕКЦИЯ     "ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ,     АРХИТЕКТУРА,

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И     АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

1.

Директор дирекция ЕАОСАО

Живка Делева Пенева

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2681/08.06.2018г.

Вх.№ С-2682/08.06.2018г.

Вх.№С-2508/13.05.2020г.

2.

Главен експерт „Обществени поръчки и правно обслужване“

Гергана Иванова Димова

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2566/05.06.2018г.

Вх.№ С-2567/05.06.2018г.

Вх.№ С-2094/22.04.2020г.

3.

Главен експерт „Общинска собственост“

Мими Цонева Дачева

11.01.2017г.

Вх.№ С-2582/06.06.2018г.

Вх.№ С-2583/06.06.2018г.

Вх.№С-2221/29.04.2020г.

4.

Главен експерт „Екология“

Таня Тилева Вълчева

Подадена декларация

Вх.№С-1242/20.01.2020г.

Вх.№С-1243/20.01.2020г.

-

5.

Главен експерт „Образование, култура и социални дейности“

Мариела Драгом. Момчилова

Вх.№С-7001/15.12.2017г.

Вх.№ С-2686/08.06.2018г.

 

Вх.№ С-2687/08.06.2018г.

Вх.№С-3174/12.06.2020г.

6.

Главен специалист „Социални дейности“

Мария Миткова Делчева

05.01.2016г.

Вх.№ С-2419/30.05.2018г.

Вх.№ С-2420/30.05.2018г.

Вх.№С-3175/12.06.2020г.

7.

Старши специалист „Социални дейности“

Ива Росенова Бонева

05.01.2016г.

Вх.№ С-2631/07.06.2018г.

Вх.№ С-2632/07.06.2018г.

Вх.№С-2063/21.04.2020г.

8.

Специалист „Социални дейности“

Гергана Димитрова Бангеева

Вх.№С-1835/03.04.2020г.

Вх.№С-1841/03.04.2020г.

Вх.№С-1842/03.04.2020г.

-

 

Специалист „Интеграция на малцинствата“

Жулиета Марашлиева

Вх.№С-995/31.01.2020г.

Вх.№ С-995/31.01.2020г.

Вх.№С-995/31.01.2020г.

-

9.

Специалист „Интеграция на малцинствата“

Митко Илиев Пашов

Подадена декларация

Вх.№С-3399/10.01.2020г.

Вх.№С-3400/10.01.2020г.

-

10.

Главен специалист"ТСУ"

Мария Драгиева Арабаджиева

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2577/05.06.2018г.

Вх.№ С-2578/05.06.2018г.

Вх.№С-2476/12.05.2020г.

11.

Главен специалист"ТСУ"

Динка Гичева Маркова

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2639/07.06.2018г.

Вх.№ С-2640/07.06.2018г.

Вх.№С-2448/12.05.2020г.

12.

Старши специалист"ТСУ"

Мая Валериева Христова

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2623/07.06.2018г.

Вх.№ С-2624/07.06.2018г.

Вх.№С-2475/12.05.2020г.

13.

Главен специалист ГРАО и обредни дейности

Диана Делчева Митева

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2662/08.06.2018г.

Вх.№ С-2583/06.06.2018г.

Вх.№С-2517/15.05.2020г.

14.

Специалист "ГРАО"

Валерия Митева Матишева

25.11.2015г.

Вх.№ С-2654/07.06.2018г.

Вх.№ С-2655/07.06.2018г.

Вх.№С-2488/13.05.2020г.

15.

Специалист "ГРАО"

Никол Данаилова Делчева

Вх.№С-982/31.01.2020г.

Вх.№С-982/31.01.2020г.

Вх.№С-982/31.01.2020г.

-

15.

Специалист "Деловодител"

Радосвета Стойчева Колева

Вх.№С-5159/26.10.2018г.

Вх.№С-5555/13.11.2018г.

Вх.№ С-5556/13.11.2018г.

Вх.№С-2505/13.05.2020г.

16.

Специалист "Призовки"

 

Бистра Иванова Светославова

 

Подадена декларация

 

Вх.№С-2108/23.04.2020г.

 

Вх.№С-2107/23.04.2020г.

-

17.

Старши инспектор МДТ

Николина Славеева Каналиева

Вх.№С-5491/05.10.2017г.

Вх.№ С-2678/08.06.2018г.

Вх.№ С-2679/08.06.2018г.

Вх.№С-2681/21.05.2020г.

18.

Старши инспектор МДТ

Евгени Димитров Гичев

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2693/08.06.2018г.

Вх.№ С-2694/08.06.2018г.

Вх.№С-2705/22.05.2020г.

19.

Старши инспектор МДТ

Веселина Тилева Тенева

Вх.№С-2689/28.02.2020г.

Вх.№С-2690/28.02.2020г.

Вх.№С-2691/28.02.2020г.

-

20.

Главен експерт "Приходи и финансов контрольор"

Живко Христов Панушев

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2450/31.05.2018г.

Вх.№ С-2451/31.05.2018г.

Вх.№С-

2478/12.05.2020г.

ДРУГИ

1.

Секретар на Община

Павлина Пенева Илчева

04.01.2016г.

Вх.№ С-2564/05.06.2018г.

Вх.№ С-2565/05.06.2018г.

С-2080/22.04.2020г.

2.

Директор ДГ „Зорница”

Евдокия Александрова Иванова

23.11.2015г.

Вх.№ С-2658/07.06.2018г.

Вх.№ С-2659/07.06.2018г.

Вх.№С-2504/13.05.2020г.

3.

Директор ДГ „Детство”

Надя Викторова Мирчева

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2594/06.06.2018г.

Вх.№ С-2595/06.06.2018г.

Вх.№С-2483/13.05.2020г.

4.

Директор ДЯ ”Пролет”

Лилия Миткова Видева

Подадена декларация

Вх.№ С-826/31.01.2020г.

Вх.№ С-827/31.01.2020г.

-

5.

Ръководител на ЦСРИ

Теменуга Гичева Тенева

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-4183/15.07.2018г.

Вх.№ С-4181/15.07.2018г.

Вх.№С-2644/20.05.2020г.

6.

Директор ЦОП Симеоновград

Мария Атанасова Хаджиколева

подадена декларация по ЗПУКИ

Вх.№ С-2688/08.06.2018г.

Вх.№ С-2689/08.06.2018г.

Вх.№С-2479/12.05.2020г.

7.

Кметски наместник с.Пясъчево

Светлана Петрова Маринова

 

Вх.№С-6938/30.12.2020г.

 

-

8.

Кметски наместник с.Дряново

Добрина Станчева Георгиева

 

Вх.№С-6796/18.12.2019г.

Вх.№С-6797/18.12.2019г.

-

9.

Кметски наместник с.Троян

Красимира Нанкова Ангелова

 

 

 

Вх.№С-2520/14.05.2020г.

10.

Кметски наместник с.Тянево

Илияна Александрова Асенова

 

 

 

Вх.№С-2818/29.05.2020г.

11.

Кметски наместник с.Калугерово

Светлана Федоровна Станкова

 

 

 

Вх.№С-2948/08.06.2020г.

12.

Кметски наместник с.Константиново

Димитър Митев Дончев

 

 

 

Вх.№ С-2815/29.05.2020г.

13.

Кметски наместник с.Навъсен

Минка Стратиева Делижекова

 

Вх.№С-6798/18.12.2019г.

Вх.№С-6799/18.12.2019г.

 

14.

Кмет на кметство с.Свирково

Иванка Пенева Делчева

 

Вх.№С-6837/22.11.2019г.

Вх.№С-6836/22.11.2019г.

-

               

 

 

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ В СРОК

 

 

№ по ред

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

 

 

 

Сподели: