Неделя 26, Септември 2021г.
Име, презиме, фамилия Длъжност Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ Декларлация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Кмет на община      
Милена Георгиева Рангелова Кмет на община Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Кметове на кметства      
Красимира Нанкова Ангелова Кмет на кметство с.Троян Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Недялка Тонева Симеонова Кмет на кметство с.Калугерово Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Жечо Танев Желязков Кмет на кметство с.Навъсен Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Димитър Митев Дончев Кмет на кметство с.Константиново Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Илияна Александрова Асенова Кмет на кметство с.Тянево Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Диньо Петков Добридинев Кмет на кметство с.Дряново Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Стефко Делев Делев Кмет на кметство с.Свирково Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Общински съветници      
Светлана Манолова Стоева Председател на ОбС  Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ  Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Петьо Генчев Митев Общински съветник  Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ  Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Павел Димитров Полихронов Общински съветник  Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ  Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Иванка Митева Колева Общински съветник  Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ  Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Милена Георгиева Русева Общински съветник  Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ  Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Даниела Тодорова Деспова Общински съветник  Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ  Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Дончо Тенев Донков Общински съветник  Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ  Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Росен Бонев Русев Общински съветник  Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ  Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Пейчо Вълков Стайков Общински съветник  Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ  Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Галина Любенова Иванова Общински съветник  Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ  Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Антон Желев Петров Общински съветник  Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ  Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Иван Николов Илчев Общински съветник  Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ  Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Теодора Стефанова Гандева-Дочева Общински съветник  Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ  Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ

 

 

 

 

Сподели: