Неделя 26, Септември 2021г.

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ на служителите в Общинска администрация Симеоновград мандат

Публикувана на: 29.06.2017г. (обновена на: 18.12.2017 14:39:00)
Име, презиме, фамилия Длъжност Декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ Декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ  
Живко Семов Чакъров Зам.-кмет декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ  
 Радослав Бонев Бонев Зам.-кмет декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2, ЗПУКИ  
 Павлина Пенева Илчева Секретар на община декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ  
 Антоанета Димитрова Трифонова Главен счетоводител- директор д-я "ФСД" декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ  
 Живка Делева Пенева Директор дирекция ЕАОСАО декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ  
Служители обща адм-я Дирекция ФСД      
Боряна Кирилова Митева Младши експерт бюджет и МДТ декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ  
Диана Желева Дикова Главен специалист ДДС и счетоводство декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ  
Недялка Желязкова Тилева Старши счетоводител декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ  
Ваня Станкова Казълова Специалист Счетоводство и касиер декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ  

 

Гергана Иванова Димова Старши експерт правно обслужване и секретар на МКБППМН декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Васка Димова Кирева Главен специалист Човешки ресурси декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Кольо Гочев Караиванов Главен експерт ОМП и УК и служител по сигурността декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Жулиета Александрова Гецова Изпълнител Домакин декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
 Специализирана администрация Дирекция ЕАОСАО
Снежана Димитрова Стефанова Специалист Деловодител декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Марина Николаевна Кавалерова Главен експерт Евроинтеграция декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Марияна Янчева Колева-Гюлева Главен експерт Общинска собственост декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Таня Тилева Вълчева Главен експерт ЕФЕ декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Ива Росенова Бонева  Главен специалист Бизнес център декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ

 

Динка Гичева Маркова Главен специласт ТСУ декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Мария Драгиева Арабаджиева Главен специалист ТСУ декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Мая Валериева Иванова-Христова Старши специалист ТСУ декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Мими Цонева Дачева Главен специалист ТНЖН декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Диана Делчева Митева Главен специалист ГРАО и обредни дейности декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Валерия Митева Матишева Специалист ГРАО декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Жулиета Иванова Марашлиева Специалист Интеграция на малцинствата декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Илия Митков Пашов Специалист интеграция на малцинствата декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Веселина Тилева Тенева Старши инспектор МДТ декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Евгени Димитров Гичев Старши инспектор МДТ декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ

 

Здравка Михайлова Иванова технически сътрудник Касиер декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Живко Христов Панушев Главен експерт Приходи и финансов контрольор декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Мариела Драгомирова Момчилова  главен експерт ОКВ декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Кольо Гочев Караиванов  Завеждащ регистратура по класифицирана информация декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Евдокия Александрова Иванова  Директор ЦДГ Зорница декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Теменуга Гичева Тенева Социален работник ДЦВХУ декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Валентин Вълчанов Айгъров Специалист "Оперативен дежурен ОбСС и УК" декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Петър Митев Велков Специалист "Оперативен дежурен ОбСС и УК" декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Петьо Сидеров Чолаков Специалист "Оперативен дежурен ОбСС и УК" декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Жельо Гочев Караиванов Специалист "Оперативен дежурен ОбСС и УК" декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ

 

Валентин Димитров Георгиев Специалист "Оперативен дежурен ОбСС и УК" декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
Светлана Федоровна Станкова кметски наместник с.Пясъчево декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
 Николина Славеева Каналиева  Старши инпектор МДТ декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
 Иван Делчев Маринов  шофьор декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ
 Митко Сашев Стратиев  еколог декларация по чл.12, т.1 ЗПУКИ декларация по чл.12, т.2 ЗПУКИ

 

Сподели: