Понеделник 27, Май 2024г.

В срок до 18 март (включително) 2017г. избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до Общинска администрация. В тази връзка на 18 март (събота) ще има дежурни служители в Общинска администрация Симеоновград.

Публикувана на: 17.03.2017г.
Сподели: