Сряда 04, Октомври 2023г.

Регистри 2020г.

 

 

Публикувана на: 25.01.2021г. (обновена на: 18.01.2022 10:42:00)

 

ОДОБРЕНИ ПУП ЗА 2020 г.

РЕГИСТЪР НА  ОДОБРЕНИТЕ  ИНВЕСТИЦИОННИ  ПРОЕКТИ през  2020 година ОТ  ОБЩИНА  С И М Е О Н О В Г Р А Д

РЕГИСТЪР НА  ИЗДАДЕНИ  НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ   през  2020 година от  ОБЩИНА  С И М Е О Н О В Г Р А Д

РЕГИСТЪР  НА  ТЕХНИЧЕСКИТЕ  ПАСПОРТИ  НА  СТРОЕЖИТЕ  ЗА  2020  ГОДИНА

РЕГИСТЪР НА  ЗАВЕРЕНИТЕ ПРОТОКОЛИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖ,  обр. 2   през  2020 година от  ОБЩИНА  С И М Е О Н О В Г Р А Д

РЕГИСТЪР НА  ЗАВЕРЕНИТЕ ПРОТОКОЛИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖ,  обр. 3   през  2020 година от  ОБЩИНА  С И М Е О Н О В Г Р А Д

РЕГИСТЪР НА  ИЗДАДЕНИ  ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ  НА СТРОЕЖ   през  2020 година от  ОБЩИНА  С И М Е О Н О В Г Р А Д

РЕГИСТЪР НА  ИЗДАДЕНИ  ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАБРАНА ПОЛЗВАНЕ НА СТРОЕЖ  през  2020 година от  ОБЩИНА  С И М Е О Н О В Г Р А Д

РЕГИСТЪР НА  ИЗДАДЕНИ  РАЗРЕШЕНИЯ  ЗА  СТРОЕЖ   през  2020 година от  ОБЩИНА  С И М Е О Н О В Г Р А Д

РЕГИСТЪР НА  ИЗДАДЕНИ  УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ   през  2020 година от  ОБЩИНА  С И М Е О Н О В Г Р А Д

РЕГИСТЪР на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

 

 

 

 

 

 

Сподели: