Понеделник 27, Май 2024г.

Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ 
№ 67-ЕП
Хасково, 13.05.2019

ОТНОСНО: поправка на допусната техническа грешка в СИК в община Симеоновград от квотата на ПП ГЕРБ

В РИК е постъпило писмо с вх.№110/ 13.05.2019г. от упълномощения представител на партията Евелина Димитрова, с което се иска поправка на допуснати технически грешки в състави на СИК.

РИК 29- Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1 ,т.1 от ИК, РИК 29-Хасково 

 

РЕШИ:

 

Допуска поправка на техническа грешка, както следва:

В СИК № 292900003 имената на Милена Тончева Генева да се четат Милена Тончева Ганева.

В СИК № 292900007 имената Снежана Костадинова Георчева да се четат Снежанка Костадинова Георчева.

В СИК № 292900010 имената Панчо Генев Панев да се четат Панчо Генчев Панев.

В СИК № 292900011 имената Добринка Станчева Георгиева да се четат Добрина Станчева Георгиева.

В СИК № 292900012 имената Татяна Михайлова Илиева да се четат Татяна Михайлова Илева.

В СИК № 292900013 имената Гергана Иванова Кемилева да се четат Гергана Нейкова Кемилева.

В СИК № 292900016 имената Марияна Бойкова Бонева да се четат Мариана Бойкова Бонева.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

Сподели: