Понеделник 27, Май 2024г.

№ по ред на получаване

Марка

МПС

Регистр. номер

Шофьор

Секция

Маршрут за   разнасяне на изборните   материали от общината   до СИК на 25.05.2019г.

1

2

Мерцедес спринтер

Х9179КВ

Иван Динев   Тенев

01

02

ОбА – у-ще „Иван Вазов”

3

Опел астра

Рено меган

Х0002ВС

Х1146АР

Стефан Младенов Дикмов

Стоян Иванов   Шопов

03

ОбА – у-ще „Кл. Охридски”

4

5

6

 

Мерцедес спринтер

 

Х9198ВН

 

Петър Севов   Петров

10

11

12

ОбА – с.Троян – с.Дряново – с.Тянево

7

Опел астра

Рено меган

Х0002ВС

Х1146АР

Стефан Младенов Дикмов

Стоян Иванов   Шопов

04

ОбА – у-ще „Кл. Охридски

8

9

10

Мерцедес спринтер

Х0320ВН

Димо Петров   Станков

13

14

15

ОбА – с.Калугерово – с.Навъсен – с.Пясъчево

11

Опел астра

Рено меган

Х0002ВС

Х1146АР

Стефан Младенов Дикмов

Стоян Иванов   Шопов

08

ОбА – у-ще „Кл. Охридски”

 

12

Мерцедес спринтер

Х9179КВ

Иван Динев   Тенев

09

 

ОбА – с.Свирково

 

13

Опел астра

Рено меган

Х0002ВС

Х1146АР

Стефан Младенов Дикмов

Стоян Иванов   Шопов

05

ОбА – у-ще „Отец Паисий”

 

14

Опел астра

Рено меган

Х0002ВС

Х1146АР

Стефан Младенов Дикмов

Стоян Иванов   Шопов

06

ОбА – у-ще „Отец Паисий”

 

15

Опел астра

Рено меган

Х0002ВС

Х1146АР

Стефан Младенов Дикмов

Стоян Иванов   Шопов

07

ОбА – у-ще Отец Паисий”

16

Рено меган

Х1146АР

Стоян Иванов   Шопов

16

ОбА – с.Константиново

 

Сподели: