Неделя 19, Септември 2021г.

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

Публикувана на: 19.03.2020г.

Относно: Проект за изменение в Наредбата за общинската собственост

 

            На 11 февруари 2020г. на табло за обяви на официалната интернет-страница на Община Симеоновград беше публикувано уведомление до всички заинтересовани лица по чл.26, ал.2 от ЗНА относно проект за изменение на Наредба за общинската собственост. Срокът за предложения и становища на проекта беше 30 дни от публикуването му. В този срок няма постъпили предложения и становища от граждани и юридически лица.

 

 

От Общинска администрация

Сподели: