Неделя 19, Септември 2021г.

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2019г.

Публикувана на: 31.07.2020г.

До

 Гражданите на Община Симеоновград

 

            Уведомяваме Ви, че на 17 август 2020г. от 10.00 часа в зала №14 в сградата на общинска администрация Симеоновград ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2019г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:/п/

                                          /СВЕТЛАНА СТОЕВА/

Сподели: