Неделя 19, Септември 2021г.

До заинтересованите лица по чл.26, ал.2 от ЗНА относно:Проект на нова Наредба за регистрация, отчет, контрол и изискванията на които трябва да отговарят превозните средства с животинска тяга в Община Симеоновград

Публикувана на: 23.10.2020г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

            Относно: Проект на нова Наредба за регистрация, отчет, контрол и изискванията на които трябва да отговарят превозните средства с животинска тяга в Община Симеоновград

 

 

            Уведомяваме всички заинтересовани граждани и юридически лица, че е подготвен проект на нова Наредба за регистрация, отчет, контрол и изискванията на които трябва да отговарят превозните средства с животинска тяга в Община Симеоновград.

         Проектът е публикуван на 23 октомври 2020г. на интернет страницата на Община Симеоновград, секция Общински съвет-проект на нормативни актове, с цел провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица.

            Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни от публикуването му.

 

            Предложения и становища се приемат в ст.№3, етаж І, в сградата на Общинска администрация Симеоновград и на e-mail obshtina_simgrad@abv.bg

 

 

 

От Общинска администрация

Сподели: