Петък 22, Септември 2023г.

Проект на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Симеоновград и определяне на нейната номерация

Публикувана на: 24.06.2020г.