Неделя 24, Януари 2021г.

Проект на изменение на Наредба №2 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Симеоновград

Публикувана на: 07.01.2021г.