Неделя 26, Септември 2021г.

Къде да поискате достъп до обществена информация в Община Симеоновград?

 

Публикувана на: 21.05.2020г. (обновена на: 05.03.2021 11:50:00)

Къде да поискате достъп до обществена информация в Община Симеоновград?

При устно или писмено искане за достъп до обществена  информация трябва да се обърнете към специалист-деловодител, телефон за контакт 03781/23-41. Писмено заявление  можете да подадете в  сградата на Общинска администрация Симеоновград, ет.1-ви, стая №3 - Административно обслужване, както и на официалния e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.  

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор в изпълнение на ЗДОИ от Община Симеоновград

Заявление за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите заявления за ДОИ за 2018 година

Отчет за постъпилите заявления за ДОИ за 2019 година

Отчет за постъпилите заявления за ДОИ за 2020 година

 

Сподели: