Понеделник 27, Май 2024г.

Обучение на  преброители, контрольори, резерви.......

Публикувана на: 18.08.2021г.

Уважаеми дами и господа,

           Общинската преброителна комисия за община Симеоновград, област Хасково, организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Симеоновград.

Обучението ще се проведе:

     В гр.Симеоновград, Народно читалище „Развитие 1882”

 

 

Дата:                       Начален час:

 
 

27.08.2021                       09.30                        

 

 

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

Обучението ще бъде проведено при спазване на всички противоепидемични мерки.

За Преброяване 2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.

 

Сподели: