Събота 20, Юли 2024г.

Избирателите  с  увредено  зрение  или  със  затруднения  в  придвижването  могат  да  гласуват  в  следните  секции:

292900001 -   гр. Симеоновград, ул. „Г. Заимов” №1 – ОУ „Иван  Вазов”;

292900002 -   гр. Симеоновград, ул. „Г. Заимов” №1 – ОУ „Иван  Вазов”;

292900004 - гр. Симеоновград, ул. „Хр. Ботев” №37 - СУ „Св. Климент  Охридски;

292900008 - гр. Симеоновград, ул. „Хр. Ботев” №37 - СУ „Св. Климент  Охридски;

     Заявки за  помощ   могат  да  се  правят  на  тел. 03781/ 2341  всеки  работен  ден  от  08.00 – 17.00часа,  както  и  в  изборния  ден  през  целия  ден.

Сподели: