Събота 20, Юли 2024г.

Във връзка с изтичане на срока за подаване на заявление за вписване по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, както  и за гласуване с подвижната избирателна кутия, Ви уведомяваме, че  в Общинска администрация Симеоновград и кметствата е организирано дежурство на 17 септември  2022г .от 08.00ч. до 17.30 ч.

 

Сподели: