Събота 20, Юли 2024г.

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2018г.

Публикувана на: 22.03.2019г.

 ПОКАНА

от Светлана Манолова Стоева-Председател на Общински съвет Симеоновград

 

 

  До

  Гражданите на Община Симеоновград

 

            Уведомяваме Ви, че на 05 април 2019г. от 10.00 часа в зала №14 в сградата на общинска администрация Симеоновград ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2018г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:/п/

                                          /СВЕТЛАНА СТОЕВА/

Сподели: