Сряда 22, Май 2024г.

Обявление.....

Съобщаваме Ви, че в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и Указания по БЮ № 1/10.02.2020 г. на Министерство на финансите, е открита процедура по набиране на предложения за изготвяне на бюджетна прогноза за периода 2021 - 2023 г. в частта на местните дейности на Община Симеоновград .

Публикувана на: 08.09.2020г.

                                                                                                                                              О Б Я В Л Е Н И Е

 

                  

           Съобщаваме Ви, че в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и Указания по БЮ № 1/10.02.2020 г. на Министерство на финансите, е открита процедура по набиране на предложения за изготвяне на бюджетна прогноза за периода 2021 - 2023 г. в частта на местните дейности на Община Симеоновград .

           Целта е осигуряване на публичност и прозрачност в управлението на местните финанси и съставянето на бюджет, отговарящ в най-голяма степен на потребностите на населението.

           В тази връзка обявяваме кампания за приемане на заявки по пълна бюджетна класификация от ръководителите на бюджетни звена за проектобюджет 2021 г. в частта прогнозни приходи по източници и в частта прогнозни разходи в местните дейности и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022 - 2023 г. в частта на местните дейности.

           Отправяме покана към всички жители на общината да се включат в изготвянето на общинския  бюджет за 2021 година със свои предложения, мнения и препоръки.

          

 

    

Кмет :/п/

           /М.Рангелова /    

Сподели: