Неделя 24, Октомври 2021г.

Публичен търг  с явно наддаване на 04.09.2015 г. от 14.00 часа в зала № 14 на втори етаж в сградата на общинска администрация – Симеоновград, за отдаване под наем на общински помещения, терени,земеделски земи и орехови насаждения - частна общинска собственост, за отдаване под наем и избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти /ПОС/ с НТП-язовир/водоем/, продажба на имоти - частна общинска собственост и учредяване право на строеж върху общински терен

Целият текст на документа можете да видите от тук 

Сподели: