Вторник 18, Юни 2024г.
Публикувана на: 01.02.2021г. (обновена на: 17.02.2021 10:15:00)

Проект на изменение на Наредба №2 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Симеоновград

Проект на докладна записка 

Уведомление до заинтересованите лица на основание чл.26, ал.2 от ЗНА

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

Сподели: