Сряда 04, Октомври 2023г.

  Публикувано на 14.01.2014г.

Община Симеоновград спечели проект с наименование: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в гр.Симеоновград” , който ще бъде финансиран от ПУДООС

Обща стойност на проекта 657 477,36  с  ДДС.

Сподели: