Събота 20, Юли 2024г.

На 06.11.2013 г. Община Симеоновград подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет".

Наименованието на проекта е: “Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процесите на разработване на стратегически документи и прилагане на политики в Община Симеоновград”

Обща стойност на проекта е 66 558,52 лв. 
Сподели: