Сряда 04, Октомври 2023г.

Публикувано на 15.07.2014г.

Община Симеоновград подаде документи за финансиране по Мярка 226 - Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности по ПРСР.

Наименованието на проекта е :  “Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари”

Стойността, за която се кандидатства е 545 456,05 лв. 

Сподели: