Вторник 11, Август 2020г.
Заповед за определяне на купувач в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ( топола)
Сподели: