Събота 20, Юли 2024г.

Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1

 

Публикувана на: 15.12.2020г. (обновена на: 23.12.2020 10:42:00)

Обява

Заявление-декларация

Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация

Срок за подаване на заявление-декларация е удължен до 31.12.2020 г. включително.

 

 

Сподели: