Четвъртък 22, Февруари 2024г.

Всички решения от 26-то заседание на ОбС Симеоновград, проведено на 31.03.2022г.

Публикувана на: 04.04.2022г.