Петък 25, Септември 2020г.

Общинска администрация Симеоновград

съобщава на гражданите , че от 21.08.2012г. до 12.10.2012г.

могат да заплатят на касата на общината сумите за дърва за огрев.

Заплащането става в стая №4 /на I етаж / в сградата на Общинска администрация срещу представяне на лична карта.

Гражданите заплащат цената на дървата както следва:

- по 52,80лв.за един простр.куб.м. ДЪБОВА дървесина ;

- по 44,40лв.за един простр.куб.м.АКАЦИЕВА дървесина;

-1,50лв. за ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ.

Работно време на касата :

09.00-12.00часа  и 13.00-16.00часа  /всеки работен ден/ .

Гражданите могат да закупят дърва за огрев ако нямат задължения към общината за данъци, такси, наеми и др. плащания. 

От администрацията  

Сподели: