Петък 25, Септември 2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно чл. 8, ал.2, т.3 от Наредбата за условията за извършване на инвестиционни предложения обявяваме , че в Община Симеоновград е постъпило РЕШЕНИЕ № ХА - 68 / 2012 г. на Директора на РИОСВ - Хасково , за преценяване от необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение “Създаване на биологично орехово насаждение с капково напояване и ограда в землището на с. Свирково, общ. Симеоновград, обл. Хасково на площ 233,1 дка и биологично лавандулово насаждение от 561,4 дка в землището на с. Свирково и с. Тянево, общ. Симеоновград, обл. Хасково в имоти дадени в предложението  с   възложител : ЗП Стоян Димитров Кисимов с адрес с. Труд, ул. Цветанска № 5, община Марица, обл. Пловдив

Обявлението е залепено на достъпно информационно табло на Общинска администрация Симеоновград за 14 дни считано от 05.10.2012 год. Достъпът до решението е по реда на Закона за обществената информация. 

Сподели: