Вторник 18, Юни 2024г.

Бюджет на Община Симеоновград за 2014г.

Бюджет за Натуралните показатели по бюджета на Община Симеоновград

Решение № 266/ 10.02.2014г. на Общински съвет Симеоновград относно бюджета на Община Симеоновград за 2014г. 

Сподели: