Сряда 22, Май 2024г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД,

     Уведомяваме Ви, че в община Симеоновград е открита процедура по изготвяне на проекта на бюджета на общината за 2014 година. Целта е осигуряване на публичност и прозрачност в управлението на местните финанси и съставянето на бюджет, отговарящ в най-голяма степен на потребностите на населението.

       В тази връзка отправяме покана към всички жители на общината да се включат в изготвянето на общинския  бюджет за 2014 година със свои предложения, мнения и препоръки.

        В срок до 30.12.2013 г. очакваме Вашите предложения в писмен вид в деловодството на общинска администрация Симеоновград.

    Публичното обсъждане ще се проведе на 03.01.2014 г. от 11:00 часа в залата на общинска администрация.

Кмет : ......./п/......

/П.Стайков/

Бюджетна рамка за 2014г. - Проект 

Сподели: