Понеделник 27, Май 2024г.

Покана

Макет за актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015-2017г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности- част1

Макет за актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015-2017г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности- част 2

Бюджет 2015г. - проект МД

Предложение за поименен списък на капиталовите разходи за 2015г. 

Сподели: