Сряда 22, Май 2024г.

проект "Модернизиране и обзавеждане на Домашен социален патронаж в общ.Симеоновград"

Публикувана на: 10.07.2019г.

На 03.07.2019г. между Община Симеоновград и Фонд "Социална закрила" се подписа Договор № РД04-89/03.07.2019г. за съвместна дейност. Предмет на договора е съвместна дейност за закупуване на оборудване и обзавеждане  по проект "Модернизиране и обзавеждане на Домашен социален патронаж в общ.Симеоновград". Проектът стартира на 03.07.2019г. и ще се реализира до 31.10.2019г. От Фонд "Социална закрила" са осигурени средства за финансиране в размер на 26 966,25 лв. с включен ДДС. Община Симеоновград осигурява собствено финансово участие в размер на 2996,25 лв. с включен ДДС.

Сподели: