Петък 25, Септември 2020г.

Условия за продажба

Заявление за участие /Приложение №1/

Административни сведения /Приложение №2/

Декларация по чл.58, ал.1, т.3 /Приложение №3/

Декларация /Приложение №4/

Договор /Приложение №5/

Заповед № 176/09.05.2013г. на кмета на Община Симеоновград 

Сподели: