Петък 25, Септември 2020г.

1.Заявление за участие /Приложение №1/

2.Административни сведения за участника /Приложение №2/

3.Декларация /Приложение №3/

4.Декларация /Приложение №4/

5.Договор /Приложение №5/

6.Документация

7.Заповед №264/31.05.2013г. на кмета на Община Симеоновград 

Сподели: