Сряда 04, Октомври 2023г.

Проект "Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ"Отец Паисий", гр.Симеоновград

Публикувана на: 09.05.2019г. (обновена на: 25.02.2022 15:33:00)

Административен договор №BG06RDNP001-7.007-0026-C01/08.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. На 08.05.2019г. между ДФ"Земеделие" и Община Симеоновград се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ......(прочети)

Приключи изпълнението на ДОГОВОР № BG06RDNP001-7.007-0026-C01 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г......(прочети)

Сподели: