Петък 22, Септември 2023г.
В Симеоновград бяха открити първите три санирани многофамилни жилищни сгради.