Неделя 19, Септември 2021г.
В Симеоновград бяха открити първите три санирани многофамилни жилищни сгради.