Събота 27, Февруари 2021г.
В Симеоновград бяха открити първите три санирани многофамилни жилищни сгради.