Неделя 26, Септември 2021г.
Архив на новини
Публикувана на: 05.07.2021г.

ЦОП – Симеоновград празнува 5-ти рожден ден!

       

 

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЦЕНТЪРА, ПСИХОЛОЗИ, ЛОГОПЕД, ПЕДАГОЗИ  И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, РАБОТЯТ В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ИЗПЪЛНЯВАЙКИ ПРОГРАМИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВА, ЗА  ПОДКРЕПА В РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ, ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННИ БРАКОВЕ, ЗА РАБОТА С ДЕЦА И  МЛАДЕЖИ С ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, ПРЕВЕНЦИЯ  НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ, ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВАНЕТО,  ПРИЕМНА ГРИЖА,  РАБОТА С ДЕЦА ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ.

ПЕТАТА ГОДИШНИНА НА ИНСТИТУЦИЯТА СЪБРА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ДА ОТБЕЛЕЖАТ ПРАЗНИЧНАТА ДАТА.

Сподели: