Събота 19, Септември 2020г.
Текущи новини
Публикувана на: 27.08.2020г.

Обявление във връзка с очаквани високи температури..........

Във връзка с очаквани високи температури, силен вятър и екстремен риск от бързоразвиващи се пожари на територията на Община Симеоновград информираме   земеделски стопани и работници, пастири, пчелари и посетителите и работещите в горските територии в съседство с тях за екстремен пожарен риск през периода от 28.08/петък/-04.09./петък/2020г.

            

Предвид горепосоченото, да се заостри вниманието при дейностите за почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове в населените места и призоваваме да се спре почистването на пасища за оказания период и по възможност да се отложи след 07.09.2020г.

 

 

При възникване на пожар, незабавно да уведомят компетентните органи с точен адрес на тел.112 и при възможност да окажат съдействие за ликвидирането му.

 

 

 

 

Общинска администрация Симеоновград

Сподели: