Четвъртък 17, Юни 2021г.
Текущи новини
Публикувана на: 03.06.2021г.

Предупреждение към собствениците на пчелни семейства.....

 

Във връзка с постъпило в Община Симеоновград уведомително писмо от Управление на движението на влаковете и гаровата дейност /УДВГД/ - Пловдив за провеждане на надземно третиране с хербицид срещу плевели по обекти на железопътната инфраструктура / гари и спирки/ в изпълнение на Наредба № 13от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дейности, Ви уведомяваме :

На 13.06.2021г. от залез слънце до 10,00 часа /в зависимост от метеорологичната обстановка/ ще се проведе надземно третиране с хербицид срещу плевели по обектите на железопътната инфраструктура   / гари и спирки/ на територията на община Симеоновград . Третирането ще се извърши с продукт на растителна защита / препарат ГАЛЪП СУПЕР 360/. Препаратът е разрешен за употреба в Република България със Заповед № РД11-426/09.03.2018г.на БАБХ и Решение № 01565-ПРЗ/14.03.2018г. ГАЛЪП СУПЕР 360/ не е токсичен за пчелите.

Сподели: