Петък 21, Януари 2022г.
Текущи новини
Публикувана на: 21.12.2021г.

МКБППМН КЪМ ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД ОТЛИЧИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА РИСУНКА ,,МОЯТА ВЪЛШЕБНА КОЛЕДА’’

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към Община Симеоновград отличи победителите в конкурса за рисунка на тема „Моята вълшебна Коледа “.                 Общо 85 деца от Община Симеоновград и се съревноваваха в три възрастови групи. В комисията по оценяване бяха секретарят на МКБППМН Деница Дикмова общественият възпитател Гергана Димова и г-жа Милена Ганева. „Рисунка“ Възрастова група - 4-6години 1-во място – Валентин Митев- ДГ,,Зорница’’ гр. Симеоновград 2-ро място – Калоян Гочев- СОУ „СВ. Климент Охрисдски”гр. Симеоновград 3-то място – Красимир Красимиров ДГ,, Зорница” гр. Симеоновград Възрастова група - 7-10години 1-во място – Александра Димитрова СОУ „СВ. Климент Охрисдски”гр. Симеоновград 2-ро място – Анелия Колева- СОУ „СВ. Климент Охрисдски”гр. Симеоновград 3-то място – Светлана Светозарова – СОУ „СВ. Климент Охрисдски”гр. Симеоновград Възрастова група - 11-15 години 1-во място – Калоян Пенев - СОУ „СВ. Климент Охрисдски”гр. Симеоновград 2-ро място –Катя Диянова СОУ „СВ. Климент Охрисдски”гр. Симеоновград 3-то място – Иван Христов СОУ „СВ. Климент Охрисдски”гр. Симеоновград Предвид епидемиологичната обстановка официално награждаване нямаше. Отличените деца получиха своите награди по време на учебни занятия. Всички участници в конкурса получиха подаръци за участие от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Симеоновград.

 

             

Сподели: