Вторник 17, Май 2022г.
Текущи новини
Публикувана на: 08.03.2022г.

          Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Симеоновград организира конкурс за ,,Най-оригинална мартеница ”. В него се включиха над 25 ученици.  Компетентно жури определи най-оригиналните и красиви мартенички. Председател на журито бе общественият възпитател към комисията Гергана Димова. Всички участници получиха награди.Секретарят на МКБППМН в Симеоновград Деница Дикмова заяви, че мартеницата е част от културното наследство на българите, цветовете и символизират идващата пролет, а мартениците които децата са сътворили са повече от прекрасни!

 

 

Сподели: