Сряда 17, Август 2022г.
Текущи новини
Публикувана на: 26.07.2022г.

Предстои старта на ПРСР 2021-2027. В този програмен период има много повече схеми за директни плащания, свързани с екологията. А Натура 2000 е екологичната мрежа на ЕС, създадена, за да защити ценни видове, растения, местообитания. Такива има много и в област Стара Загора.

Възможно ли е да се развиват земеделски дейности в зоните по Натура 2000?

А да се получават директни плащания, свързани с екологията? И плащания, свързани с биоземеделието?

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР – Стара Загора) организира информационно събитие  в Гълъбово на 29/07/22 от 10:30 в зала №1 на Община Гълъбово.

Присъединете се към нас, за да повишите осведомеността си относно предстоящите схеми и заявления за тях, както и възможностите, които екологичната мрежа Натура 2000 предоставя.

По време на събитието и на обяда след това ще изградим споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в област Стара Загора и виждане как да  постигнем баланс между бизнеса и по-добрата степен на съхраненост на защитените видове, като използваме устойчиви земеделски практики.

В информационното събитие ще се включи и госпожа Светлана Боянова, Председател  на Института за агростратегии и иновации, за да представи най-актуалната информация за:

  • ПРСР 2021-2027 като схеми, мерки и заявления за плащания и финансиране;
  • Услугите на европейския цифров иновационен Агри-хъб, целящ да подпомага земеделските производители у нас при въвеждане на дигитални технологии.

Местата в залата са ограничени. За да запазите Вашето, потвърдете присъствието си на някой от следните номера: 087 832 9959; 087 828 2180

 

 

Сподели: