Четвъртък 22, Февруари 2024г.
Текущи новини
Публикувана на: 25.10.2022г.

Наградени участници във фолклорен събор "Златна есен " Симеоновград 2022г.

      Специална награда на кмета :

Цялостно участие на ПГ и индивидуални изпълнители към ПК "Възраждане" гр.Гълъбово


      Танцови състави:

1 място - ДТС "Зорница" към НЧ "Развитие- 1882" гр.Симеоновград

2 място - КНХ "Зорница" към НЧ "Развитие- 1882" гр.Симеоновград

    Групи за обработен фолклор:

1 място- ГОФ "Здравец" към НЧ"Просвета-1915" гр.Раднево

2 място- Дует Златица Делчева и Валентина Василева с.Разделна общ.Гълъбово

3 място- ВГ "Водолей" към НЧ "Развитие- 1882" гр.Симеоновград и ПФГ към ПК "Златна есен" Симеоновград

    Инструментални групи:

1 място- Кольо Делчев гр.Симеоновград

    Дует, трио, квартет:

2 място- ФМГ "Орфей " към НЧ "Пробуда- 1924" с.Ценово общ.Чирпан и дует етърви Минови гр.Гълъбово

     Фолклорни групи :

1 място - ГАФ "Тракийка" към НЧ" Христо Ботев" с.Иваново общ.Харманли ,   ФГ "Илинден" към ПК "Илинден" с.Разделна общ.Гълъбово и ФГ към ПК" Сладък кладенец" гр.Гълъбово

2 място - ГАФ "Карачилия" към НЧ "Знание - 1914" с.Трънково общ.Раднево,  ГАФ към НЧ "РАЗВИТИЕ -1921" с.Медникарово общ.Гълъбово, ПГ "Янко Петров " към ПК "Детелини" с.Априлово общ.Гълъбово и ФГ "Доситеевски напеви " към НЧ "Архимандрит Доситей -1908" с.Доситеево общ.Харманли

     Индивидуални изпълнители- деца:

1 място - Мария Ренетева Кънчева- гр.Стара Загора, Веселин Балъкчиев гр.Гълъбово, Михаил Добрев гр. Харманли

2 място- Ихая Димитрова с.Доситеево общ.Харманли, Росица Иванова с.Свирково, Никол Стоянова гр.Харманли, Александра Стоянова гр.Харманли, Антония Тодорова гр.Харманли

3 място - Величка Михайлова гр.Хасково, Кристияна Господинова гр.Харманли и Виктория Господинова гр.Харманли

    Индивидуални изпълнители над 18 години:

2 място - Рисана Кавръкова с.Доситеево общ.Харманли и Георги Куртев с.Доситеево общ.Харманли

3 място- Желязко Динев  гр.Симеоновград, Минка Иванова гр.Симеоновград и Стиляна Ангелова гр.Хасково

    Поощрителни награди:

Цялостно участие на ФГ и индивидуален изпълнител Анастасия Георгиева към ПК "Пандо Ванчев" с.Узунджово общ.Хасково , Делек Юсеин гр.Хасково , ФГ "Здравец" към НЧ "Пробуда- 1924 "  с.Ценово общ.Чирпан

      Честито на всички наградени.

Сподели: